Neděle, 4 prosince, 2022
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyAko sa vypočítavajú zrážky zo mzdy, keď máte viac exekúcií?

Ako sa vypočítavajú zrážky zo mzdy, keď máte viac exekúcií?

Na ďalších príkladoch si ukážeme, ako sa počítajú zrážky zo mzdy po zvýšení nezabaviteľného minima v dôsledku valorizácie životného minima. Ako sú na tom dlžníci s viacerými exekúciami?

Tentoraz sa pozrieme na to, ako prebieha uspokojovanie súčasne prednostné aj neprednostné pohľadávky (s ohľadom na ich poradie) v situácii, keď zvyšok čistej mzdy po odpočítaní nezabaviteľnej čiastky je vyššia ako čiastka, nad ktorou sa zráža bez obmedzenia.

O rozlíšení na pohľadávky prednostné a neprednostné sme písali v článku Ktoré dlhy sa v exekúcii splácajú zrážkami zo mzdy ako prvé? Kedy a koľko si ukrojí zo mzdy dlžníka aj zamestnávateľ?

Príklad 1
Ženatý zamestnanec s 2 nezaopatrenými deťmi poberá čistú mzdu 39 000 Sk, z ktorej v exekúcii spláca prednostný aj neprednostný dlh.

Jeho nezabaviteľná čiastka (v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022) činí 8006,25 Sk na samotného povinného dlžníka a 3 × čiastku na vyživované osoby 2668,75 Sk, teda celkom 16 012,50 Sk, zaokrúhlené na 16 013 Kč.
Keď sa tieto nezabaviteľné čiastky odpočítajú od jeho čistej mzdy, zostane z nej 22 987 Sk. Táto čiastka sa rozdelí na 3 tretiny po 7116 Sk a zvyšok (sumu, ktorá sa už zráža bez obmedzenia) 1637 Sk.
Dlžníkovi zostane jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7116 Kč + 2 Kč a celková nezabaviteľná čiastka 16 013 Kč čiže celkom 23 131 Kč.
Na uspokojenie neprednostnej pohľadávky pripadne jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7116 Sk a na uspokojenie prednostnej pohľadávky pripadne tiež jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7116 Sk a čiastka 1637 Sk, teda 8753 Sk.
Oprávneným veriteľom tak pripadne 15 869 Kč. (Pokiaľ by však išlo o novú exekúciu začatú po 31. 12. 2021, bolo by nutné zohľadniť paušálnu náhradu nákladov platiteľa mzdy vo výške 50 Sk, takže v prospech oprávneného veriteľa s neprednostnou pohľadávkou by bola zrazená len suma 7066 Sk a zvyšných 50 Sk z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy by pripadlo práve zamestnávateľovi ako platiteľovi mzdy.)

Výpočet nezabaviteľných čiastok
Nezabaviteľné čiastky Od 1. 1. 2022, resp. od zúčtovania príjmu za január 2021 do 31. 3. 2022, resp. do zúčtovania príjmu za marec 2022 Od 1. 4. 2022, resp. od zúčtovania príjmu za apríl 2022
Nezabaviteľná čiastka na povinného dlžníka 8006,25 CZK 829,75 CZK
Nezabaviteľná čiastka na manželka 2668,75 Kč 2766,25 Kč
Nezabaviteľná čiastka na 2 deti 5337,50 Kč 5532,50 Kč
Nezabaviteľná suma celkom 16 013 Kč 16 598 Kč

Príklad 2
Ženatý zamestnanec s 2 nezaopatrenými deťmi poberá (aj v roku 2022, aj za mesiac apríl 2022) čistú mzdu 39 000 Sk, z ktorej v exekúcii spláca prednostný aj neprednostný dlh.

Jeho nezabaviteľná čiastka činí (v období od 1. 4. 2022) 8298,75 Sk na samotného povinného dlžníka a 3 × čiastku na vyživované osoby 2766,25 Sk, teda celkom 16 597,50 Sk, zaokrúhlené na 16 598 Sk.
Keď sa tieto nezabaviteľné čiastky odpočítajú (celková nezabaviteľná čiastka odpočíta) od jeho čistej mzdy, zostane z nej 22 402 Sk. Táto čiastka sa rozdelí na 3 tretiny po 7376 Sk a zvyšok (sumu, ktorá sa už zráža bez obmedzenia) 272 Sk. Dlžníkovi zostane jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7376 Kč + 2 Kč a celková nezabaviteľná čiastka 16 598 Kč čiže celkom 23 976 Kč.
Na uspokojenie neprednostnej pohľadávky pripadne jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7376 Sk a na uspokojenie prednostnej pohľadávky pripadne tiež jedna tretina zvyšku čistej mzdy 7376 Sk a čiastka 272 Sk, teda 7648 Sk.

Oprávneným veriteľom tak pripadne 15 024 Kč. (Pokiaľ by však išlo o novú exekúciu začatú po 31. 12. 2021, bolo by nutné zohľadniť paušálnu náhradu nákladov platiteľa mzdy vo výške 50 Sk, takže v prospech oprávneného veriteľa s neprednostnou pohľadávkou by bola zrazená len suma 7326 Sk a zvyšných 50 Sk z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy by pripadlo práve zamestnávateľovi ako platiteľovi mzdy.)

Prečo uvádzame príklad dlžníka s vysokým príjmom, ktorý by nemusel mať dlhy, alebo ich mohol splácať dobrovoľne?
Je pravdou, že ľudia v exekúcii poberajú zásadne oveľa nižšie príjmy ako nami uvedených „pekných“ 39 000 Sk čistého. Namietnete, že človek s takýmto príjmom vôbec nemusí mať exekúciu na mzdu.

Lenže my musíme pre úplnosť objasniť aj mechanizmus zrážok v situácii, keď zamestnanci po odpočítaní nezabaviteľných čiastok zostáva viac, než činí tzv. výpočtová základňa čiže dvojnásobok súčtu životného minima jednotlivca a príslušného normatívu nákladov na bývanie. Teda že zarába čistého za mesiac viac, než činí jeho nezabaviteľné sumy + ešte 22 130 Sk.

V posledných rokoch sa veľmi zvýšila ochrana dlžníkov, ktorá pamätá aj na takto vysoké príjmy. Musíme preto uvádzať aj príklady exekúcií na vysoké príjmy. Nehľadiac na to, že niekto môže mať aj vysoký príjem, ale jednoducho sa mu nechce splácať dobrovoľne, alebo mu to ani veritelia neumožnia, a tak sa v exekúcii ocitne aj dlžník, resp. dlžníkov príjem, u ktorého by to s ohľadom na jeho dostatočnú výšku ani nebolo nutné.

Ako je to s rozdielnymi názormi na výšku nezabaviteľného minima?
Už sme si vysvetľovali v článku Zvyšujú sa nezabaviteľné čiastky pri exekúcii. O koľko viac zostane od apríla dlžníkovi a menej veriteľovi?, že nepanuje zhoda na výške parametrov pre zrážky zo mzdy.

Podľa § 265a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (o. s. r.) sa výťažok dosiahnutý výkonom rozhodnutia (exekúcií) na uspokojenie pohľadávky, pre ktorú bol výkon rozhodnutia nariadený, započíta najprv na náklady súdu na výkon rozhodnutia (resp. na náklady exekúcie podľa § 265a ods. 2 o. s. – toho, čo zaplatil na súdnych poplatkoch alebo na palmáre advokátovi a pod.).

Nezabaviteľné minimum nie je vždy to isté, čo nezabaviteľné sumy
Videli sme, základná nezabaviteľná čiastka, teda súčet všetkých nezabaviteľných čiastok (v danom prípade u povinného dlžníka), nie je vždy to isté čo nezabaviteľné minimum. Ešte treba vedľa nezabaviteľných čiastok brať do úvahy jednu alebo dve tretiny zvyšku čistej mzdy (po odpočítaní nezabaviteľných čiastok).

Práve až súčet nezabaviteľných čiastok čiže celková – základná nezabaviteľná čiastka ak tomu najmenej jedna tretina (ak je zrážané pre prednostné pohľadávky), popr. aj dve tretiny zvyšku čistej mzdy (pokiaľ je zrážané pre neprednostné pohľadávky), ktoré zostávajú po odpočítaní nezabaviteľných čiastok, je celkovým nezabaviteľným minimom, ktoré musí zostať povinnému dlžníkovi.

Odkedy platia nové limity zrážok zo mzdy
Platiteľ mzdy, teda zamestnávateľ, uplatní novo vypočítané nezabaviteľné sumy (a ďalšie uvedené nové parametre zrážok zo mzdy) prvýkrát za výplatné obdobie, do ktorého pripadne deň, od ktorého sa tieto sumy menia.

Nové nezabaviteľné sumy vypočítané k 1. 4. 2022 na základe valorizácie životného minima od 1. 4. 2022 ovplyvňujú mzdu za mesiac apríl 2022, zúčtovanú a vyplácanú v máji 2022, zatiaľ čo mzda za mesiac marec 2022 bude vyplácaná v apríli 2 podľa doterajších nezabaviteľných čiastok.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek