Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůPodnikáníHodnotenie rizika podnikania sa zlepšilo v siedmich krajinách

Hodnotenie rizika podnikania sa zlepšilo v siedmich krajinách

Z recesie vyvolanej pandémiou choroby covid-19 sa európske ekonomiky rýchlo zotavujú. Optimizmus sa odráža aj v zlepšenom hodnotení rizika podnikania v siedmich európskych krajinách. Globálny poskytovateľ kľúčových obchodných dát a analytických riešení o firmách Dun & Bradstreet (D&B) v októbri zvýšil rating Rakúsku, Cypru, Grécku, Taliansku, Španielsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii. K zníženiu naopak pristúpil v prípade Nórska.
D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika, ktorý si kladie za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

„Hodnotenie rizík od Dun & Bradstreet poskytuje porovnanie rizík podnikania v 132 ekonomikách po celom svete, predvídateľnosť platenia záväzkov za tovar a služby a návratnosť investícií v časovom horizonte dvoch rokov,“ priblížila význam hodnotenia Petra Štěpánová z rovnomennej spoločnosti.

Lepší rating
V prípade Rakúska sa rating zvýšil o jeden kvartil z DB2d na DB2c v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície z dôvodu klesajúceho počtu bankrotov a silného hospodárskeho oživenia.

Pri Veľkej Británii, kde k zvýšeniu ratingu došlo po niekoľkokrát, ide o úroveň DB2c v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície, pretože sa ekonomika rýchlo spamätáva z pandémie covid-19.

Krajina
Rakúsko Zvýšený rating o jeden kvartil z DB2d na DB2c v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície z dôvodu klesajúceho počtu bankrotov a silnom hospodárskom oživení.
Cyprus Zvýšený rating z DB5a na DB4c, z kategórie vysokého rizika do kategórie stredného rizika návratnosti investície, vďaka zlepšujúcemu sa výhľadu a vďaka zrušeniu mnohých obmedzujúcich opatrení a návratu k hospodárskemu rastu.
Grécko Nasadenie fondov NGEU (nástroj NextGenerationEU na podporu ekonomického oživenia) pomôže v roku 2022 zvýšiť produkciu na 5 % a urýchliť ekonomické reformy.
Taliansko Zvýšený rating o dva kvartily z DB4c na DB4a v kategórii stredného rizika návratnosti investície, pretože sa krajina spamätáva z hlbokej recesie spôsobenej pandémiou COVID-19 a nová vláda zavádza dlho očakávané reformy.
Španielsko Zlepšené hodnotenie rizika návratnosti investície na DB3d v kategórii mierneho rizika so „zlepšujúcim sa“ výhľadom vďaka tomu, že sa ekonomika vracia k rastu.
Švajčiarsko Zvýšený rating o jeden kvartil z DB2d na DB2c v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície z dôvodu robustného zotavenia z poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19.
Veľká Británia Tento rok už tretí upgrade, teraz na DB2c v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície, pretože sa ekonomika rýchlo spamätáva z pandémie COVID-19.
Prehľad európskych krajín so zvýšeným ratingom.

Neistota kvôli stredoľavej vláde
Jedinou európskou krajinou, ktorá Dun & Bradstreet znížila v októbri rating z DB1d na DB2a, je Nórsko, ktoré v septembrových voľbách zvolilo stredoľavú vládu, čo vyvoláva neistotu ohľadom podnikateľského a investičného prostredia.

Napriek tomu má Nórsko, spolu s Dánskom, podľa hodnotenia Dun & Bradstreet, aktuálne najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe. Nasleduje Nemecko so Švédskom s ratingom DB2b. Česká republika je v kategórii mierneho rizika (DB3d), rovnako ako Poľsko, Slovensko na úrovni DB3b.

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením kedy „a“ ​​predstavuje o trochu menšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek