Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůInvesticeO trochu lepší zisk, oveľa vyššie riziko

O trochu lepší zisk, oveľa vyššie riziko

Okrem sporiacich účtov a termínovaných vkladov niektoré banky a záložne ponúkajú aj o niečo lepšie úročené tzv. podriadené vklady. Sú slušne úročené, ale nie sú poistené. Musíte veriť danej spoločnosti, že vydrží.

Od začiatku roku 2022 začala časť českých bánk zdvíhať úrokové sadzby na sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch. V apríli 2022 už nie je problém získať sadzbu okolo 4 % p.a. Zďaleka to nepokryje súčasnú cca 12% infláciu, ale pre konzervatívneho klienta, ktorý chce mať svoje isté, je to aspoň čiastočná kompenzácia momentálneho znehodnocovania úspor.

Ďalšou možnosťou, ako ešte o niečo lepšie zúročiť svoje peniaze, ktorú už však každá finančná inštitúcia neponúka, je vloženie peňazí na tzv. podriadený vklad. Úroková sadzba je o niečo vyššia, v tejto chvíli je cca 5% pri vklade na 6 rokov. Peniaze, ktoré vložíte na podriadený vklad, slúžia finančnej inštitúcii na zvýšenie druhotného kapitálu, aby tak súčasný prebytok voľnej likvidity mohla poskytnúť na úverové financovanie svojich projektov a investícií.

Peniaze v prospech subjektu bez 100% istoty návratu
Podriadený vklad má jedno veľké mínus. Na rozdiel od termínovaných vkladov a sporiacich účtov, ktoré sú zo zákona poistené do výšky 100 000 eur, sú všetky peniaze, ktoré naň vložíte, po celú dobu vkladu nepoistené a vklad sa nedá predčasne ukončiť pred termínom dohodnutej splatnosti.

Nejde teda o sporenie, ale čistú investíciu, pri ktorej nie je garantované vôbec nič.

Ak by ste teda uvažovali o investícii do rozvoja daného subjektu, mali by ste si byť istí, že je v takej silnej pozícii, že jeho existenciu nemôže nič ohroziť. Napomôcť v rozhodnutí vám môžu ročné hospodárske výsledky, ktoré spoločnosti povinne zverejňujú, nájdete ich na webových stránkach jednotlivých finančných inštitúcií, prípadne v Obchodnom registri.

Lenže, po nedávnej skúsenosti so Sberbank, kto si trúfne tvrdiť, že sa finančnej inštitúcii nemôže prihodiť niečo podobné?

Pokiaľ išli úrokové sadzby na poistených vkladoch v posledných mesiacoch prudko nahor, nie sú podriadené vklady až tak zaujímavé, ak je rozdiel cca 1% p.a., vzhľadom na riziko, že môžete o všetky peniaze nenávratne prísť. Kto poskytuje podriadené vklady a za akých podmienok?

Banka CREDITAS
Vklad 5 rokov: 4,5 % p.a.
Vklad 6 rokov: 5,7 % p.a.
Vklad 7 rokov: 6,0 % p.a.
Vklad 10 rokov: 6,5 % p.a.
Minimálny podriadený vklad je 100 000 Sk.

J&T BANKA
Vklad na 6 rokov: 5,1 % p.a.
Minimálny podriadený vklad je 500 000 Sk.

NEY sporiteľné družstvo
Vklad na 7 rokov: 5,5 % p.a.
Minimálny podriadený vklad je 10 000 Sk.

V prípade pádu finančnej inštitúcie sa k svojim peniazom nedostanete, pretože sa vklad premení na vlastný kapitál. Nejedná sa teda o rovnaký typ vkladu, akým je napríklad termínovaný vklad, ktorý je zo zákona poistený v Garančnom systéme finančného trhu. Pokiaľ daný subjekt skrachuje, bude investor, ktorý svoje peniaze poslal na podriadený vklad, úplne vzadu na konci frontu za všetkými ostatnými veriteľmi.

Peňažný dom, sporiteľné družstvo
Uhorskohradisková záložňa priamu ponuku podriadených vkladov nemá, ale za navýšenie členského vkladu má benefit v podobe bonusovej úrokovej sadzby k depozitným produktom pri úložke na minimálne 1 rok. Na získanie benefitu musíte do kapitálu družstva vložiť min. 1 mil Sk (štandardný členský vklad je 1000 Sk).

FIN revolúcia – tip do článku 1
Bonusy k ďalšiemu členskému vkladu
Výška ďalšieho členského vkladu Úrokový bonus
min. 1000 Sk 0,05 % p.a.
min. 20 000 Sk 0,15 % p.a.
min. 50 000 Sk 0,30 % p.a.
min. 100 000 Sk 0,40 % p.a.
min. 1 000 000 Sk 0,50 % p.a.
Maximálna dosiahnuteľná úroková sadzba je 3,20 % p.a. pri 5-ročnom vklade nad 1 mil Sk a ďalším 1mil. členskom vklade.

Čo je poistené
Pri Garančnom systéme sú úplne automaticky poistené napr. všetky nasledujúce druhy vkladov vedené v bankách, stavebných sporiteľniach alebo družstevných záložniach.

Bežné účty v slovenskej alebo cudzej mene fyzických a právnických osôb.
Sporiace účty v slovenskej alebo cudzej mene fyzických a právnických osôb.
Termínované účty v slovenskej alebo cudzej mene fyzických a právnických osôb.
Vkladové účty v slovenskej alebo cudzej mene fyzických a právnických osôb.
Vkladné knižky v slovenskej alebo cudzej mene fyzických a právnických osôb.
Vklady obce alebo kraja iba za predpokladu, že im patria výnosy z daní alebo podiely na nich podľa zákona upravujúceho rozpočtové určenie daní, pričom ich daňové príjmy nepresahujú sumu 500 000 EUR, a pokiaľ splnia ďalšie podmienky stanovené zákonom.
Písali sme aj o poistení vkladov vedených v pobočkách členských štátov EÚ: Poistenie vkladov

Čo nie je poistené
Dlhopisy, akcie, podielové listy, zmenky a iné ďalšie cenné papiere.
Vklady bánk (medzibankové vklady), sporiteľných a úverových družstiev, obchodníkov s cennými papiermi, finančných inštitúcií (napr. investičných spoločností, dôchodkových spoločností), poisťovní, zaisťovní a zdravotných poisťovní.
Poistenie vkladov sa teda nevzťahuje na dôchodkové sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie, ktoré sa delia na investičné životné poistenie a kapitálo.

Vklady štátu (vrátane vkladov zastupiteľských úradov cudzích štátov).
Podriadené dlhy (vklady, ktoré je poistená inštitúcia oprávnená sčasti zahrnúť do svojho kapitálu).
Predplatené platobné karty nespojené so žiadnym účtom, vydané vo forme elektronických peňazí.
Pohľadávky z vkladov, ktoré podľa právoplatného rozsudku pochádzajú z úmyselne spáchaného trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, pokiaľ neboli zabezpečené v prospech obetí trestnej činnosti.
Členské vklady členov družstevných bánk (tj základné členské vklady a ďalšie členské vklady podľa § 4b zákona č. 87/1995 Zb. o sporiteľných a úverových družstvách v znení neskorších predpisov; tieto vklady nemajú charakter bežného peňažného vkladu, ale vlastníckeho podielu na záložni).
Pohľadávky mestských častí hlavného mesta Prahy a ďalej obcí a krajov, ktorých daňové príjmy sú vyššie ako suma zodpovedajúca 500 000 EUR.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek