Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyKto a kedy čerpá dlhodobé a krátkodobé ošetrovne

Kto a kedy čerpá dlhodobé a krátkodobé ošetrovne

Krátkodobé ošetrovné sčasti nahradia výpadok príjmu kvôli chorobe či úrazu dieťaťa. Oproti tomu dlhodobé ošetrovné rieši aj zabezpečenie starostlivosti o staršieho člena rodiny po prepustení z nemocnice alebo pri paliatívnej starostlivosti.

Na podmienky a rozdiely v čerpaní krátkodobého a dlhodobého ošetrovného upozorňujú na svojich webových stránkach zástupcovia Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia [ČSSZ]. Práve jej pobočky, väčšinou okresné správy sociálneho zabezpečenia, u nás spravujú mimo dôchodkového poistenia aj nemocenské poistenie. A teda aj dávky z neho plynúce, medzi ktoré patria krátkodobé a dlhodobé ošetrovné.

„Krátkodobé a dlhodobé ošetrovné sú dávky zo systému nemocenského poistenia. Podmienkou nároku na oba varianty ošetrovného je, že ste ako zamestnanci takzvane nemocensky poistení,“ približujú zástupcovia ČSSZ.

Krátkodobé ošetrovné kryje výpadok príjmov pri starostlivosti o dieťa
Krátkodobé ošetrovné dostáva jeden z rodičov či iní ošetrovatelia dieťaťa nie staršieho ako desať rokov. Potvrdenie o nutnosti ošetrovania vystavuje lekár, obvykle teda pediater pri chorobe alebo úraze dieťaťa.

Ošetrovné na dieťa sa poberá najdlhšie po dobu deviatich kalendárnych dní. Vypláca sa aj za soboty, nedele a sviatky. Pričom rodičia sa za dobu týchto deviatich dní smú podľa ČSSZ v ošetrovaní najviac jedenkrát vystriedať.

„Samoživiteľ, ktorý má v trvalej starostlivosti dieťa vo veku do 16 rokov, ktoré neukončilo povinnú školskú dochádzku, môže čerpať ošetrovné až 16 kalendárnych dní,“ dopĺňajú zástupcovia úradu.

V istej nevýhode pri ošetrovaní dieťaťa po úraze, v chorobe či mimoriadnej udalosti sú živnostníci. Tí totiž nárok na krátkodobé ošetrovne pri starostlivosti o dieťa nemajú. To ani živnostníci, ktorí sa k nemocenskému poisteniu prihlásili dobrovoľne a každý mesiac doň prispievajú.

Dávku úrad prizná aj pri starostlivosti o zdravé dieťa
Po skúsenostiach z posledných dvoch „covidových“ rokov dnes rodičia vedia, že o ošetrovné v niektorých situáciách žiadajú aj pri starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku. Pokiaľ sa školské alebo detské zariadenie uzavrelo kvôli mimoriadnej udalosti, akou bolo napríklad šírenie koronaviru.

V praxi môže ísť ďalej o haváriu v škole či prírodnú katastrofu. Alebo o situácii, keď osoba, ktorá sa o dieťa inak stará sama, ochorela.

Jednou z podmienok na priznanie dávky krátkodobej ošetrovne je zdieľanie spoločnej domácnosti s dieťaťom. Čo ale neplatí pri ošetrovaní zo strany príbuzného v priamej línii, napríklad súrodenca, manžela či manželky, registrovaného partnera alebo partnerky. Ďalej aj rodičom jedného z manželov, rodičom registrovaného partnera a registrovanej partnerky.

A ošetrovné na dieťa dostane aj starý rodič. Avšak za podmienky, že si odvádza nemocenské poistenie. Inak povedané, že jeho zamestnávateľ z jeho príjmu platí nemocenské poistenie. Rovnako ošetrovné na dieťa úrad prizná matke na rodičovskej dovolenke. Opäť ale len za podmienky, že pracuje.

„Poberanie rodičovského príspevku nie je prekážkou pre nárok na ošetrovné zo zamestnania, z ktorého dávka patrí,“ potvrdzuje ČSSZ.

Oproti tomu dávku ošetrovné úrady nepriznajú takzvaným dohodárom. Teda zamestnancom pracujúcim na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce.

Dlhodobé ošetrovné vs. krátkodobé ošetrovné
Dlhodobé ošetrovné na rozdiel od toho krátkodobého nahrádza výpadok príjmov pri starostlivosti o ktoréhokoľvek chorého člena rodiny po štvordňovej hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

„Za deň hospitalizácie sa považuje tiež deň prijatia ošetrovanej osoby do zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa zdravotných služieb lôžkovej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,“ upresňuje úrad.

Súčasne musí panovať predpoklad, že o ošetrovaného sa po prepustení z nemocnice treba postarať po dobu aspoň 30 kalendárnych dní. Čo dokladá potvrdenie od lekára.

Výnimka z podmienky štvordňovej hospitalizácie pre priznanie dlhodobého ošetrovného platí pre paliatívnu starostlivosť o pacientov v terminálnom, teda nevyliečiteľnom štádiu choroby.

„U osoby v nevyliečiteľnom stave rozhodne o potrebe dlhodobej starostlivosti jej ošetrujúci lekár,“ dodávajú zástupcovia ČSSZ.

Dlhodobé ošetrovné čerpá v podstate ktokoľvek
O dlhodobé ošetrovné žiadajú starajúcich sa z priameho i nepriameho príbuzenského vzťahu. Napríklad manželka, dospelý potomok, svokra, švagor, neter alebo nevesta. Ďalej aj druh, družka ošetrovanej osoby alebo osoba žijúca s ošetrovanou osobou v domácnosti.

\“U osôb bez priameho príbuzenského vzťahu je zákonom stanovená podmienka spoločného miesta trvalého pobytu s osobou, ktoré je poskytovaná celodennej starostlivosti,\“ upozorňuje na jednu z podmienok ČSSZ.

Na rozdiel od krátkodobého ošetrovného priznajú úrady dávku aj živnostníkov. Pokiaľ si platí nemocenské poistenie aspoň tri mesiace pred dňom nástupu na dlhodobé ošetrovné.

„OSVČ nesmie v čase poberania tejto dávky osobne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,“ upozorňujú zástupcovia ČSSZ.

Dávku úrady vyplácajú najdlhšie po dobu 90 kalendárnych dní. Výška ošetrovného je za kalendárny deň 60 % redukovaného denného vymeriavacieho základu. Okresné správy sociálneho zabezpečenia dávku vyplácajú najneskôr do jedného mesiaca od dátumu doručenia potrebných tlačív. Dávku prevádza na bankový účet alebo ešte stále aj poštovou poukážkou na adresu príjemcu.

Dlhodobé ošetrovné priznajú úrady žiadateľovi opäť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, za ktorý mal naposledy pri rovnakej potrebe dlhodobej starostlivosti nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného.

Pracovníci ČSSZ upozorňujú, že dlhodobé ošetrovné sa nevypláca za kalendárne dni, kedy trvala hospitalizácia ošetrovanej osoby. S výnimkou prvého a posledného dňa hospitalizácie.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek